2011. január 30., vasárnap

Tán/c/ok - Tan ok
Hivatalos megfogalmazásban a tánc egy művészeti ág, amely a test által fejez ki érzelmeket, jelenít meg társadalmi kapcsolatokat, valamint spirituális tartalommal is bír.
A tánc az emberek közötti nonverbális kommunikáció eszköze is, de a szót állatok vonatkozásában is használják (pl.:méhtánc és párzási tánc). Táncelemeket tartalmaznak a sportok és a harcművészetek is. Maga harcművészet is egy tánc. 

A tánc célja:
- Szakrális, rituális, SZER(Szertánc)
- Társasági táncok / közösségi és közösség számára előadott (néptánc)
- Mára nagyobb arányban már csak a tánc ünnepélyes, versenyszerű vagy akár erotikus mivolta maradt meg a nyugati és fejlett társadalmakban.
A táncmozdulatok lehetnek közvetlen tartalom nélküliek (balett, vagy más európai táncokban), de bírhatnak jelnyelvi vagy szimbolikus, spirituális, szakrális jelentéssel, mint a néptáncokban és számos ázsiai táncban. A tánc kifejezhet gondolatokat, érzelmeket, elmondhat egy történetet is (az afrikai táncok értelmező jellegűek).
Nézzük magát a tánc szót , ha szétbontjuk TÁN-C-OK=TAN-OK azaz a tudás oka; amiért létrejött – a tudás eredője. Mindez egybesűrítve zenével (hanggal, rezgéssel) 3D-be. Tánc=Jóga és meditáció (Jóga =Törvény=Iga=REND=Rendszer). Kéz és láb, testtartások, mozdulatok jelentése több síkon vizsgálható; szakrális térgeometriai, formai, energetikai, spirituális, analogikus, asztrológiai szinten.
A tánc a tudás eredetét / eredőjét foglalja össze, sűrűsíti be; elemek, motívumok által a fizikai testet felhasználva. A mozdulatsor által feltárja az Isten / Mindenség titkát.
Maga a tánc egy tanulási fejlődési forma a test, a lélek, a szellem fejődéséé.
A fizikai test eddzése, vagyis inkább ellenőrzés alatt tartása uralása által legyőzve önmagunkat (egó) és emlékezve önmagunkra a tiszta szellemi lényünkre ez a tánc valódi értelme, rendszere tana. Tánc olyan erős kifejező erő, ami által túl tudunk lépni minden korláton (nyelv, származás, vallás, hit). Mindemellett a tánc mágia, erő, egyfajta SZER, amit már oly rég óta alkalmaz az ember a céljai megvalósítási érdekében vagy öröme kifejezésében és ünnepei tisztelésében.
Mindehhez hozzátartozik a népviselet-annak díszítő elemei- és a zene (dallam, hangzás, hanghatás) rezgés száma, módja – ez által sokkal gyorsabban és hatékonyabban kapcsolja be az embereket az energetikai áramlásba.

Egyszerre harcművészet és Jóga, de mik is ezek – erő gyakorlatok a test uralása önmagunk uralása.


4 Hozzászólás:

Nagyon jó, hogy erről így, ilyen formában olvashattam. Örülök, az összegzésnek. Kicsit sűrű, nagyon sokminden van benne, érdemes volna az egyes bekezdéseket még jobban árnyalni, többet megtudni a témáról.
Hálás lennék, ha ezt a részt bővebben kifejtenéd nekem:
"Nézzük magát a tánc szót , ha szétbontjuk TÁN-C-OK=TAN-OK azaz a tudás oka; amiért létrejött – a tudás eredője. Mindez egybesűrítve zenével (hanggal, rezgéssel) 3D-be. Tánc=Jóga és meditáció (Jóga =Törvény=Iga=REND=Rendszer)."

Kíváncsi vagyok az analógiákra. Pl, hogy miért lesz a Táncokból tanok, meg a Tánc, pontosan miként kapcsolódik a jógához főként nyelvi szinten.
Köszi.:)

Jah, még annyi, hogy a tánc jelentőségére utaltam én is hasonló aspektusból, de azért kicsit másként a Rásza - tánc az Istennel c. írásnál is.
http://jelenletmagazin.blogspot.com/2011/01/rasza-tanc-az-istennel.html
Tán a kettő összefügg.:)

Szia Balázs!

Köszönöm kérdésed.

A TÁNC, ha elhagyjuk belőle az Á-t és a C-t, akkor TAN-lesz belőle a szó gyöke és ami nem véletlenül alkotja a tánc szavunk alapját.
A TAN=tudás ; a tudás= bölcsesség.Bölcsesség pedig SZER=Rendszer =rend =törvény.

Remélem tudtam válaszolni a kérdésedre.
Törvényt régen a magyarban Jógának és Igának nevezték. Törvény=Jóga=Iga. A TÁNCOK= Tan-ok a sok tánc lényege az egyesülés a szerben ahogy Te is írtad a Rásza című cikkedben egyesülés Istennel.Szer=Isteni rend =törvény,tan, tudás=rendszer. A tánc sokkal több annál amit mi
érzékelünk belőle. A lélek a szellem mozdulata.
Igen összefügg Te írásod az enyémmel ki egészítik egymást úgy ,ahogy minden más is.
Még egy gondolat a TAN-T-RA szó és annak összefüggése a tánccal. Régen minden Szer tánc volt.A Tantra is egy szer/szer elem. Tan-t ra = Isten tudása.

Nos, hát...
Az még mindig nem világos, hogy milyen megfontolással hagyjuk el a Tánc szóból a c-t? Csak úgy?:))

Másrészről a jóga szóra vonatkozólag Hamvas nagyon jól fogalmaz:

"A jóga szót Európában a latin jugummal kapcsolták egybe, s így az igával
hozták összefüggésbe. Ezek szerint a jóga valamely teher vállalását
jelentené. A szónak ilyen fordítása értelmileg és filológiailag is teljesen hibás.
A szanszkrit jóga nem a jugummal (iga), hanem a jungerével (kötni) rokon, s
így jelentése nem annyi, mint feladat vállalása, hanem annyi, mint egyesülés.
Néhány összetétel, mint amilyen a szamjóga vagy dukhajóga, a szó valódi
értelmét feltárja. A jóga egyesülés olyan értelemben, mint a görög henószisz,
vagy a latin unio."

Én Hamvas álláspontjával értek, vagyis, hogy a jóga és az iga más. Az iga az iga, a jóga meg összeköttetés, egyesülés. Ezt a jelentéstartalmat igazolják a keleti források is, ő pedig már csak tudják, ha a jóga egyszer tőlük indult.:)

Megjegyzés küldése