2010. december 19., vasárnap

A szeretetlen emberről
Egyértelmű, hogy egy idő után mindenkinek elege lesz a szeretetből, ha abból sose kap. Meg lehet azt is unni bőségesen. Önmagukból a másik felé néha kitekintve, gyakran csak annyit veszünk észre, hogy valaki undok, bosszantó, konok és a jó szóra nem hallgat. Terjedelmes mennyiségben rendelkezünk jelzőkkel az effajta viselkedés jellemzésére. Szeretnénk, hogy szeressen, mindennél jobban akarjuk helyette. Amikor pedig törekvésünk nem éri el célját, sorsára hagyjuk, hisz az biztos többet tud vele kezdeni, mint mi. Így esik meg néha, hogy a szeretetlen embert leírják. Ám ez így a nyugodt lelkiismerethez bár elégséges lehet, önmagában mégiscsak igen kevés! Senki sem attól lett ugyanis fagyos, mert fagyosnak lenni szeret. Azzá lett! 

Szeress másokat, szeresd magadat stb. – nincs ennél idegesítőbb frázis egy olyan ember számára, akit nem szerettek. A szeretetlen embernek ebből már elege van. Kiadta és feladta már magát. Visszacsatolás nélkül. Neki már a hegyi beszédek nem segítenek, sőt, nem is akarja, hogy segítsenek. Nem bölcsességre, inkább megértésre vágyik.
Az ilyen embert egyszerűen csak szeretni kell és törődni vele. Akkor lehet, hogy egyszer még magára talál, felismeri eredeti helyzetét. Ám vigyázat! A szeretetlenség a legsúlyosabb betegség. Semmi garancia nincs arra, hogy egy-egy elburjánzott állapot visszafordítható. A sokáig nem szeretett ember egy idő után teljesen képtelenné válik a szeretet elfogadására, a szeretetteljes közeledés impulzusainak fogadására. A szeretetlenségben fokozatosan leépül a tudat, elborul az elme, a valóságérzékelés eltorzul. Az ember eredeti, szeretetteljes természetével elveszíti kapcsolatát. Az ego kitör, előretolakszik, figyelmet követel, szerepelni kíván minden körülmények között. Csak magára figyel.
A modern világban a szeretetlen ember tömegcikké vált. Futószalagon gyártja a rendszer és a társadalom az ilyet. Persze, az egoizmus kedvez a piacnak. Az egoista ember fogyaszt, kompenzálni igyekszik. Pótcselekvésekbe temetkezik és ezt mindennél jogosabbnak tartja.
A helyzetet csak egyféle módon lehet kezelni: az itt és mostban. A szeretetlen és egoista emberen nem segítenek a Védák bölcs slókái, a Tao Te King aforizmái vagy a Biblia bűnbánatra szólító versei. Neki krízisintervencióra van szüksége, vagyis a krízis ellen ható azonnali beavatkozásra, kezelésre. Szerencsés eset, ha ez a beavatkozás a kiváltó okokra is fényt derít, de kulcsa mégiscsak az azonnaliság. Eszköze ebben az időszakban pedig már nem kifejezetten, a klasszikus értelemben vett szeretet, hanem a minden pillanatban rendelkezésre állni képes megértés. Persze a megértést is a másik iránt érzett szeretet generálja, azonban nem egy jobbító szándékú szeretetről van itt szó. A megértés a helyzeten nem akar változtatni, tanítani sem kíván, elsősorban pusztán elfogad és hagyja, hogy az elfogadás hatására a szeretetlen emberben fogalmazódjon meg helyzete megváltásának igénye. Tudomásul veszi, hogy megváltani magát mindenki csak önmaga képes. A megértés kerül minden erőszakot. Nemcsak fizikait, de verbálisat és mentálisat is. Levet minden ideológiát és -izmust. A megértő emberben még gondolati szinten sem fogalmazódik meg erőszak, erőszak pedig minden olyan indíttatás, mely a másik ember szándékával nem egyező, annak valamilyen formában ellent mond és ellenállni próbál, vagyis amit a másik ember nem kért. A megértő ember elcsendesül, figyel, befogad. Feladja magát és időszakosan lelkének teherbírását kölcsönadja a másiknak.
A megértésnek állandóan készenlétben kell állnia. Ez nem jelent mást, mint, hogy az individuum engedi magát átitatni az Egyetemes megértéssel, úgy, hogy azt képes továbbsugározni is. Ez a megértés ugyanis nem pusztán önmagából fakad és nem ér véget önmagában. Ilyet az elme nem képes generálni, és elvész, ha az individuum nem médium, vagyis nem engedi magán át és magából továbbsugározni. A megértés derékszöget alkot Isten és ember, ember és ember között a létezés ebben e dimenziójában. Fentről alászáll az emberbe, belőle pedig tovább sugárzik horizontálisan.
Ezt a kapcsolatot meg lehet tapasztalni időszakosan is, de lényege, hogy állandóvá, vagyis létállapottá váljon.
A világtörténetben minden kornak megvolt a maga jellemző lelki gyakorlata. Az egyes gyakorlatokat következetlenül alkalmazni nem lehet, sőt alkalmazásuk a nem megfelelő korban veszélyessé is válhat. Vannak azonban univerzális, minden korban alkalmazható gyakorlatok is. A megértőt veszély nem fenyegeti. Megértése olyan gyakorlat, mely által megtanul figyelni, vagyis képessé válik elhelyezni magát a létben, illetve környezete ingereire érzékenyen és hatékonyan reagálni. Ugyanis a megértő ember, miközben kifelé figyel, egyre beljebb utazik önmagában is. Megértése pedig, végül kiterjed az egész univerzumra. Így az egyén és a minden közti különbséget felszámolja. Teszi ezt úgy, hogy beazonosít mindent, ami nem ő és megél mindent, ami ő.
Végezetül pedig vegyük tudomásul, hogy nem mindenki megértő és nem mindenki képes a szeret elfogadására! Ha valaki képtelen a megértésre, vagy a szeretet befogadására, nincs más hátra: ezt is értsük meg! Önmagánál jobban senki sem tudja, hogy mire van szüksége. A szeretetlen ember keresi önmagát és az önmagát kereső embernél nincs veszélyesebb. Ő még nem tudja: ahhoz, hogy magára leljen, nem szükséges keresnie. Az önmagát kereső ember kereste identitását az eretneküldözésben, a boszorkányégetésben, az atombombában, a világháborúkban, az ideológiai harcokban, a konferenciatermekben és hivatalokban folyó globális érték- és érdekütköztetésekben. E mellett pedig sosem volt jelen, a valóságban, miben ő maga elkerülhetetlenül megmutatkozik.


14 Hozzászólás:

szeretetlenség,elégedetlenség,játszmák..

Az ember akiben hiány, hiányérzet van, melynek forrását talán megjelölni sem tudja, arra vár, vágyik, más pootolja ezt. általában, ha van odafigyelő másik fél, kap is valamit tőle, de ez többnyire nem az, amire vágyik (nem ismeri fel hiányának igazi forrását, önmagát), további űr és hiány nyílik benne, hisz úgy véli a másik erre sem képes. valooban nem...így elfordul attool is aki adna. kimondja, nem értik meg, nem szeretik (a sok "nem" valjában mind magunknak szool).

valoojában ez az őszinteség hiánya magunkkal szemben. a hiány elsősorban bennünk van. Ezt ideig ooráig pootolhatja más, jool, rosszul. De ezek függőségi kapaszkodook.

A magunk értékét nem ismerjük, nem látjuk, nem élünk vele, így boldogságot sem adhat, bizalmatlanokká válunk. Nincs biztonságérzetünk. Ígyekszünk pootcselekvésekkel pootolni hiányunkat

Kiemelnék pár igen fontos szoot:

"megértés.
létállapottá
elfogad és hagyja,
megváltásának igénye"

itt megállnék egy gondolatra: nem biztos hogy megfogalmazoodik benne, néha a rávilágítás segítség lehet

"amit a másik ember nem kért."
igen, ha az ember tudja amit tudhat, de mégsem kéri, nem igen lehet mit tenni, maximum ezt is elfogadni. ez az ő választása, szabad akarattal rendelkezik. viszont ehhez odaadhatjuk neki az informácioot. ez és ez van, ebből fakadhat, így és így dönthetnél, tudnál-e ezzel élni, vársz-e segítséget, és ha igen, élsz-e a lehetőséggel.

ha igen a válasz, az ember, igyekszik adni, tegyük fel, jool. elfogadással, megértéssel, belátással, támpontokkal. de a fogadoo mégsem váltja be...elmarad a megváltás.

A keresés: maga az értéknélküliség hite és az ebből fakadoo személyes válság.

Köszönöm, hogy olvashattalak!
Nagyon joo és ébresztő gondolatok.

Szépen megragadtad és kibontottad a másik oldalt.
Én ugye arról írtam, hogy a szeretetlen emberrel miként kéne bánni, te pedig arról, hogy milyen az ő megélése. Valóban, belőle az önszeretet hiányzik.
Bár tegyük hozzá, hogy az önszeretettel nem sokra megy, ha a világ nem fogadja be. Érvényesülni, létezni stb. nem tud.

Nem a világ fogad be, én őt magamba
s ha ez megtörténik, fordulat lesz
mert semmi sincs kívül, ami belül ne lenne

tehát előbb a belső, mely majd aztán kivetül
a világlátás és viszonyulás is megváltozik

az önmagát szerető ember, nem fog harcban állni a világgal, így befogadásra sem vár, mert benne lesz :)

én ezt vallaom

Próbáld meg ezt előadni egy szeretetlen embernek.:))

Meg mondjuk Gandhinak, Martin Luther Kingnek stb.
Akiket lepuffantottak, mert jobbat akartak.:)

nekem elég magamnak belátni, hisz ezt én is végigjártam és járom....kicsiben kezdődik

jah kérem, nem állok még kint az első sorban
de ha nem is fogok, én megelégszem, majd mindig jobbat akarok és ismét megelégszem

a rossz. elfogadom. nélküle nem lenne

mert a gaz nélkül nem tudnád mi az igaz :)

Csak a saját belátásodnak megvan az a veszélye, hogy annak érvényessége csak rád vonatkozik.

Jó és rossz viszonyát, és az ezen túlmutató kvalitást már tárgyaltuk Majoros József "Világunk hajtóereje" c. írásnál.
Valamiért Jézus is tudta, hogy mi az igaz, nem pusztán azért, mert lejött ebbe a világba, ahol a polaritás alapvető törvényszerűség.

ok Balázs , hogyne

kontrázok

ha magam nem látom be a magam tévútjait és be sem járom, hogy léphetnék ki a magam igazán kívül, ha azt sem találom. ha valamit meglelek, el is engedem

ettől még az én igazam nem érvényesül máson, csupán a saját korlátaimat fejtem fel....

és megbeszéltük. a személyes igazságon túl is van igazság, valoojában ez a mérvadoo. kár lenne feledni, annak aki haladni kíván

a rossz
tudom hol beszéltünk roola, a dolgok átjárhatook, kereteket és korlátokat mi szabunk

szeretve lenni, szeretni és a szeretetlenség
hol nélkülözi a rossz fogalmát és az egyén vívoodását, a saját igazának keresését, majd ezen felül valoo emelkedését
nem sablon az ember, nem tankönyv, fogalomtár...
amit megtapasztaltam, belőlem nem elvehető, viszont átalakíthatoo. aki nem igyekszik tapasztalni, hibák árán is, készet fog magához venni, más sablonjait. innen indul a vezettetés. kérdés ki és hogy és miként teszi.

A nézetek fokmérője, minőségmérője mindig a gyakorlat. Egy nézetről, beállítódásról mindig úgy lehet megtudni, hogy hatásos, eredményes-e, hogy a gyakorlatban sikert hoz vagy sem. Építő jellegű vagy sem. Csak figyelni kell, hogy mire, milyen reakció érkezik.

Személyes igazság csak addig él, míg valaki nem adja magát át a kollektívnek.

"Az ember nem sablon, nem tankönyv, fogalomtár stb."

De viszont! ez nem teljesen igaz. Mint minden rendszernek, az emberi lénynek is az általános működése nyomon követhető, leírható, kifejezhető. Vannak olyan jelenségek, melyek mindnyájunkra érvényesek.
Mint, ahogy a Ferrari autó, azonos szériába tartozó darabjai is leírhatók ugyanazokkal a jellemzőkkel, független attól, hogy tulajdonosuk a megvásárolás után egyéni ízlése szerint alakítja őket és így egyéniesednek.

Rendben,csupán arra utaltam, amíg a leírás rendszerét gyakoroljuk, ne vesszen el az érzésvilág, ne maradjon csak egy élő mechanika.
a rendszerelméletek fontosak, ezt én is így vallom.

a személyes érzésvilág lehet hasonlo máséhoz....itt kezdődik a globalizáscio, a szürke egyforma arcok tömege

az egyetemlegességet előbbrevalonak vélem mint a kollektivitást

a kollektív torzít
az eredet az egyetemességben van

értem azt amiről beszélsz. rendben.

azt a közös "tudati" szférát, amiben a hiedelemrendszerek, szimblumrendszerek is benne vannak, letisztulás nélküli össz

Pszi mező meg ilyesmi...:)

Akkor az egyetemlegesség alatt mit értesz?:)

Az egyetemesből fakad az eredeti eredet. a root maga
forráskod :)

Megjegyzés küldése