2010. december 12., vasárnap

Az igazi karácsony
1/ Megállapítások: A karácsony egy keresztény ünnep, amelyen Jézus Krisztus születésére emlékeznek. Minden év december 25-én tartják világszerte, habár nem ezt a dátumot tartják számon Jézus születésének. Feltehetőleg vagy azért esett erre a választás, mert egyes keresztény szerzők szerint Jézus szenvedése azaz a húsvét, illetve fogantatása az év azonos napján, március 25-én történt, vagy azért, mert ekkor kezdődött el a téli napforduló a Föld északi féltekéjén.

2/ A párbeszéd: - Fiam! Menned kell! Meg kell tenned! - Miért, Atyám? - A "Miértekre" meg fogod kapni a választ.

- Félek, Atyám. - Éppen ezért kell menned, hogy legyőzd minden félelmedet! - Mit tegyek ott? - Csak azt, amit bárki más megtenne a helyedben, bárki, aki igaz, aki bír az igazsággal! - Segítesz majd nekem? - Nem! Nem segíthetek. Neked, magadnak kell véghezvinned és boldogulnod! Végig kell csinálnod egészen a visszatérésedig! - Atyám! Nagyon félek!

- Ne félj! A félelem gúzsba köt! - Atyám! Nem bízok magamban. Mi lesz, ha a küldetésem nem sikerül? - Sikerülni fog, mert emberként fogsz megszületni, köztük fogsz élni, és meghalni is! - Atyám! Tudom, hogy mennem kell, de ígérem, visszatérek Hozzád! - Úgy legyen!

3/ Az emberi valóság: Az eltelt 2010 évben vagy így, vagy úgy, de az emberek zöme megünnepli a karácsonyt. Bár sokaknak fogalmuk sincs, mit ünnepelnek, de ünnepelnek. Ünnepelnek, mert mások (pl. a szomszéd...) is ezt teszi.

Az ember - akit megváltott valaki - már rég nem magáról, a megváltásról beszél. Ha beszél is, csak hebeg-habog össze-vissza. Közben számolgatja fillérjeit, kinek, mennyi jut? Mit vegyek? Ez a fő kérdés. Nem a megváltás.

4/ Kit-mit, és hogyan kellett megváltani, és főként: miért?

Valójában senkit sem kellett megváltani! A megváltás: rossz szó, kifejezés. Az emberi tudatot kellett egy magasabb szintre emelni!

5/ Az eltelt 2010 évben újra eltávolodtunk eredeti énünktől. Újra meg kell, hogy váltson valaki minket! De ki lesz az?

6/ A párbeszéd (MOST): - Fiam! Újra menned kell! Felkészültél? - Atyám! Még egy olyan tortúrát nem csinálok végig!

- Nem is kell, fiam! - Megteszik ők maguk is, saját maguk ellen! - Miért menjek? - Meg kell tudniuk az Igazságot! Meg KELL mondanod nekik, hogy VAGYOK! - Atyám! Hiszen sejtik, sokan tudni vélik, hogy VAGY! - Fiam! Meg kell tenned!

Rombolj le mindent, ami rossz! Tedd száműzetésbe a félelmet! Mutasd meg magadat! Hívd ide az arra érdemeseket!

7/ .... folyt. köv. ... (de mindenkinek saját magának kell írni a további fejezeteket!)


9 Hozzászólás:

Azért ez a bejegyzés szerintem kicsit oldalba, vagy éppen fejbe vágja az embert. Rendkívül mély és tartalmas. Csúcspontjait szerintem a párbeszédek alkotják. Nagyon őszinte és tiszta Isten és Jézus beszélgetésének bemutatása, Jézus vívódásának kifejezése. Ilyet csak olyan írhat, aki képes volt azonosulni, együttérezni küldetésével és fájdalmával.
Szép keres írás. Izgalmasan indul és bölcsen zárul. Tetszik a megszerkesztése.

A vívódásos részhez tudom kapcsolni alább rövidkém, ami szerintem témába vág:

Titkos (s)írás

Megvilágosodott nekik, ahogy Buddha is.
Vezette őket, mint Mózes Izráel népét a Kánaán felé.
Játszott velük, ahogy Krisna a gópikkal.*
Megfeszíttetett értük, mint Jézus a kereszten...
...de nem hitték el, hogy elkövetkezett a mennyek országa...
s ő éjszakánként virrasztott, imádkozott, sírt.
Rettegett, mert a történelem ismételte önmagát,
s eszközül most őt választotta.


*tehénpásztorlányok

Szóval az eljövendő követek helyzete nagyjából szerintem ebben foglalható össze.

A megváltásra vonatkozóan ez egy nagyon korrekt megállapítás:
"Valójában senkit sem kellett megváltani! A megváltás: rossz szó, kifejezés. Az emberi tudatot kellett egy magasabb szintre emelni!"

Nagyon sok van ebben az egészben!

Valahogy másképp képzelem a megváltás témát..
Igen, az emberi tudat magasabb szintre emelkedik...kell emelni, de mégis hogy? akarattal, én magam?
vagy ráhagyatkozással és igyekezettel és alázattal....
a csendben valami megérinti az embert, egyfajta kegyelmi állapot, így belső indíttatása és figyelme irányítva lesz, tudata tágul....rálátása változik
a kegyelmi állapotban egyfajta álás is érvényesül. a "megérintett" ember belsejében átlényegül és benne megváltódnak a dolgok, de a fönnebbvalóval együtt. a krisztusi út bennünk valósul meg
a megváltás után a kegyelem és az áldás tovább viszi az embert az úton
beváltja azt, amiért indult

én így vélem

és még egy a kegyelem után a szerelmetesség álapota jön. nem a földié, ami így jelölünk, hanem univerzális, mindent átható.
amikor az ember szerelmes a mindenségbe...na ez a varázs

a megérintett ember kegyelmi állapota a hálával teli megélést hozza el a mindennapokba

öröm a lét

engem más (földi) még nem emelt magasabb tudatra
szabad akarat van és működik egyfajta elrendelés

Két szempont fontos e tekintetben:

1. Itt nem pusztán egy más földiről, hanem Jézusról van szó. Az ő helyzete, állapota és feladata rendhagyó volt más földiekhez képest. Nem igazán lehet összehasonlítani egy átlag földivel. A földiek pedig egymás felé adott impulzusaik révén elősegíthetik egymás szemének kinyílását. Kinyílni mindenki csak maga nyílhat ki, de ha nem lennének ingerek, impulzusok, melyek hatására ezt teszi, neki sem menne. Valaminek el kell indítania az ébredés útján.

2. A megváltás, megváltódás útja most más, mint Krisztus korában. Más korban élünk, más utat kell bejárnunk, csak a cél ugyanaz. A megváltás és megváltódás menetét összehasonlítva a Jézus korabelivel összehasonlítani hiba. Ami akkor volt a mai korban nem működik már, vagy inkább nem úgy. Új lelki gyakorlatokat, más módszereket igényel ez a kor. Az egyedüli, ami cél: A Krisztus-tudat, amit más irányzatok más névvel illetek, de ugyanaz. Az, amiről Kinga írt: a kegyelem állapotában és a léttel szerelemben lévő tudat.

Köszönöm ezt a pontosítást, így tökéletes
A megváltás végbemegy de másképp
és utána is van tovább
erre egyszer nekem azt mondta valaki, nem érdekes vele foglalkozni, mert amúgy sincs megírva, hogy lesz dovább
de ha az ember érzi....
csodás megfogalmazás. köszönöm!

impulzusok, inspirációk vannak, ráhatás is. aláírom.

A megváltás jelenkori pontján túl lévő, ill. abból a pontból nyíló új fejezet-et

azt mondták, mert én kérdeztem, na és mi van azon túl, mert hiszem h van, belül "éget" valami-felelet: ne érdekeljen, egyenlőre nincs....nem írták azt meg

miért ne lenne, miért hinném ezt el, ha bennem más van

Talán csak nem akarták, hogy várj valami olyanra, amit talán nem élsz már meg. Lehet, hogy a jelen megélésére akartak buzdítani.

ami után fűt a vágy, hogy megtudjam, az oly erős bennem, hogy érzetben átélem és tudom mi az. addig mennem kell. egyszerűen nem tehetek másként....

igazat adtak később.
de mindenki úgy igazodik a maga útjához ahogy neki a legjobb. nem feltétlen vagyunk szinkronban. ez nem baj.

tanulság. ha valami igazán fűt, járj utána és tudd meg, éltetni fog e még...vagy kioltódik, vagy csupán hamis képzavar volt :)

a jelen fontos

"Valójában senkit sem kellett megváltani! A megváltás: rossz szó, kifejezés. Az emberi tudatot kellett egy magasabb szintre emelni!"

Amennyiben a Megváltás egy misztérium, már pedig az, tökéletesen megfogtad a Lényegét!

Megjegyzés küldése